Justizia herritarrengana hurbiltzen

Justizia zuzendaritzarentzako saria

Justizia zuzendaritzarentzako saria

María Jesús San José Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justiziako sailburuak jaso du Eusko Jaurlaritzaren Justizia Zuzendaritzari emandako merezimendu profesionalen ondoriozko domina. Aintzatetsi dute Justizia Zuzendaritzak “auzitegi barruko bitartekaritzaren sustapenean egin duen ekarpen handia eta izan duen konpromisoa”.

Ekitaldi horretan, San José sailburuak Euskadiko Justizia Konpontzaileko Zerbitzu berriaren garrantzia nabarmendu du. Diseinatu den zerbitzu hori izango da, hain zuzen ere, Europako justizia konpontzaile integraleko auzitegi barruko lehen zerbitzua, eta prozesu penalaren barruan txertatuko da. “Une honetan, duela hamarkada bat hasitako bideari jarraipena emateko erantzukizuna dugunok interes argia dugu hiritarrei eskaintzen diegun zerbitzua etengabe hobetzeko”. Aditzera eman duenez, gizarte-harremanak lehengoratzean, bakegintzan, konponketan eta erantzukizunean oinarritzen da justizia konpontzaileak bultzatzen duen justizia. “Justiziak —erantsi du— gatazkan nahastuta dauden pertsonen beharrak hartzen ditu kontuan, eta komunikazio-espazioak artikulatzen ditu. Komunikazio-espazio horietan sustatuko da eztabaiden konponbide elkarrizketatua, biktimak jasandako kaltearen konponketa, biktimen gizarteratze positiboa eta erkidegoko gatazken baketzea”.

Bitartekaritzako eta Gatazken Konponketako Espainiako Eskolak eta haren Diario de Mediación egunkari digitalak antolatutako ekitaldia egin da Madrilgo Ekitaldi Zentroan. Ekitaldi horretan saritu dituzte, besteak beste, Luis Aurelio González Bitartekaritzaren Aldeko Magistratuen Europako Taldeko Espainiako presidentea, Granada Emilio Calatayud adingabeen epailea, Paulino Fajardo abokatua eta bitartekaria, eta Pedro García Aguado waterpoloko jokalari olinpiko ohia eta telebistako profesionala.

Bitartekaritza Euskadin

Epaimahaiak Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritzaren lana saritu du, eta, horretarako, aitzatetsi du Justizia Zuzendaritzaren “ibilbidea, ahalegina eta gatazkak konpontzeko metodo alternatiboak ezartzen jarraitzeko borondate argia”. Euskadin, 2007an eman zitzaion hasiera esperientziari, Auzitegi Barruko Zerbitzuaren sorrerarekin. Zerbitzu horrek deribazio judizial bidez soilik esku hartzen du, eta fiskaltzaren adostasunarekin. Hasiera-hasieratik elkarlanean jardun du Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin, urteko memoriak prestatzeko lanean zein ereduen eta protokoloen diseinuan. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak berak emandako datuen arabera, Euskadin egiten da Espainia osoan egiten diren bitartekaritzen % 60. Euskadi erreferentziazko eredua da Justizia Konpontzailean; izatez, Euskadik diseinatu du prozesu penalean txertatzen den Europako justizia konpontzaile integraleko auzitegi barruko lehen zerbitzua.

Justizia Konpontzailearen lehen birtualitatea da biktima kokatzen duela sistemaren oinarrian, 2015eko apirilaren 27ko Biktimen Estatutu Juridikoaren Legeak eskatzen duen bezalaxe. Izan ere, Lege horrek arautzen du biktimak eskura izatea Justizia Konpontzaileko Zerbitzuak —jasan duen kaltea konpon dakion— eta, horrez gain, Lege horrek lehen aldiz arautzen du, modu integralean, biktimak prozesu penalean duen parte-hartzea; biktimak egiteko aktiboa eta protagonismo handiagoa izango du prozesuan, kaltea legezko baldintzetan ez ezik, baldintza moral eta emozionaletan ere konpon dakion.

Arlo penalean, organo judizialen eta hiritarren esku jartzen du bide judiziala osatuko duen metodo osagarri bat, epaitegietara eta auzitegietara iristen diren gatazkak kudeatu ahal izango dituena. Delitu bat egin duen pertsona eta haren biktima beren borondatez jar daitezke haien gatazka konpontzeko saio baten mende, zenbait teknika konpontzaileren bidez (bitartekaritza, zirkuluak edo hitzaldiak). Pertsona arau-hausleari egindakoaz eta eragindako kalteaz edo galeraz modu eraikitzailean erantzuteko aukera eskainiko zaio, eta biktimari protagonismoa emango zaio gatazkaren transformazioan eta ebazpenean.

Familiaren esparruan, familia- eta gizarte-harremanen konpontzailetzat jotzen da, baita familiaren etorkizuneko erabakien erantzuletzat ere, elkarbizitza hautsi den egoera baten ondoren edo familiako kideen inguruabar pertsonalak eta/edo ekonomikoak aldatu diren egoera baten ondoren, tartean adingabeko seme-alabak daudenean edo zaurgarritasun-egoera berezi batean daudenean. Zehazki, oinarritzen da gurasoen baterako erantzukizunean, adingabeekin eman beharreko denboraren banaketan, familia-etxebizitzaren erabileraren esleipenean, adingabeen gastuen kuantifikazioan eta banaketan eta bikotekideen arteko konpentsazio ekonomikoan.

2018ko urtarrilaren 22ean argitaratua. Honi buruz gehiago irakurri:  Justiziarekin elkarlana. Iruzkin bat egin.

Bizkaiko Abokatuen Elkargoaren gaztelaniazko izena aldatu dute

Bizkaiko Abokatuen Elkargoaren gaztelaniazko izena aldatu dute

Orain arte gaztelaniaz “Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia” izena zuen, eta orain “Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia” da. Izen aldaketa, barne-eztabaida luze baten ondorio da, eta aste honetan Estatutu berrien onarpenarekin gauzatu da.

Aldaketaren helburua, izenak lengoiaia inklusiboa izatea da. Bizkaiko Abokatuen Elkargoko dekano Carlos Fuentenebrok azaldu duenez, gaztelaniazko izen berria kideen artean –gehiengoa emakumeak dira- egindako inkestaren emaitza da. Barne-inkesta horiek argitara eman zutenaren arabera, Elkargoko hainbat kideren ustez gaztelaniazko izenak ez zituen ordezkatzen. 

Halere, Estatutu berriak ez dira oraindik indarrean jarriko, ez-ohiko Batzar Nagusiaren onarpena prozeduraren zati bat besterik ez baita.

Estatutu berriak Eusko Jaurlaritzaren Justizia Sailera bidaliko dira, gai horretan eskumendunak diren sailek txostena egin, legezkotasuna egiaztatu eta prozeduraren zilegitasuna bermatu arte. Horren ondoren Justizia Sailburuak Estatutu berriak onartuko ditu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako Agindu bidez.


 

2018ko urtarrilaren 19ean argitaratua. Honi buruz gehiago irakurri:  Araudien azken berriak. Iruzkin bat egin.

Urtarrilak 21, Bitartekaritzaren Europako Eguna

Urtarrilak 21, Bitartekaritzaren Europako Eguna

Urtarrilaren 21ean, Bitartekaritzaren Europako Eguna da. Egun horretan bitartekaritzari buruzko europako lehen lege-testuaren sorrera ospatzen da, hau da, R (98) Gomendioa, Familia-bitartekaritzari buruzkoa, Europako Kontseiluak 1998ko urtarrilaren 21ean onartutakoa. 

Eusko Jaurlaritza bitartekaritza arloan aitzindari da Espainian, 2007an Euskadiko Bitartekaritza Judizialeko Zerbitzua sortu zenetik.

Baina, zer da bitartekaritza? Bitartekaritza Justizia Leheneratzailearen adierazle garrantzitsuena da, ohiko justiziaren ordezko era da eta biktimari protagonismo handiagoa ematen dio; ildo horretatik, aldeen arteko zuzeneko komunikazioaren bitartez, biktimak jasandako kaltea konpontzea du xede. 

Euskadiko Bitartekaritza Judizialaren Zerbitzuaren azken memoriaren arabera, zerbitzuak arrakasta handia du; izan ere, EAEko epaitegiek Bitartekaritza Judizialeko Zerbitzura bideratutako auzien erdia inguru alde bien arteko adostasunarekin amaitu da.

2018ko urtarrilaren 17ean argitaratua. Honi buruz gehiago irakurri:  Justiziarekin elkarlana. Iruzkin bat egin.

Kudeaketako eta Izapidetzako EPEn lehen ariketa egiteko deialdia (barne-sustapena)

Kudeaketako eta Izapidetzako EPEn lehen ariketa egiteko deialdia (barne-sustapena)

Kudeaketako eta Izapidetzako EPEn lehen ariketa egiteko deialdia (barne-sustapena)
Irailaren 19ko JUS/930/2017 Aginduak deitutako Justizia Administrazioaren Kudeaketa Prozesal eta Administratiboko Kidegoan barne-sustapen bidez sartzeko hautaketa-prozesuaren lehen ariketa datorren 2018ko urtarrilaren 20an egingo da, 10:00etan (Kanariar Uharteetan 9:00etan).

Irailaren 19ko JUS/931/2017 Aginduak deitutako Justizia Administrazioaren Izapidetza Prozesal eta Administratiboko Kidegoan barne-sustapen bidez sartzeko hautaketa-prozesuaren lehen ariketa datorren 2018ko urtarrilaren 21an egingo da, 10.00etan (Kanariar Uharteetan 9.00etan).

EAEn ariketa biak Gasteizen egingo dira, Arabako Unibertsitateko Campusaren Magisteritzako Eraikinean (Juan Ibañez de Santo Domingo kalea, 10.00. 1 PK).

2018ko urtarrilaren 12ean argitaratua. Honi buruz gehiago irakurri:  Trebakuntza eta enplegu publikoa. Iruzkin bat egin.

Lan poltsak irekitzea eta lan poltsetan dauden guztien datuak eguneratzea

Lan poltsak irekitzea eta lan poltsetan dauden guztien datuak eguneratzea

Justizia Administrazioko Prozesu eta Administrazio Kudeaketako, Prozesu eta Administrazio Izapidetzako eta Laguntza Judizialeko kidegoen lan-poltsetan sartuta dauden guztien datuak eguneratzea.

2018ko urtarrilaren 10ean argitaratua. Honi buruz gehiago irakurri:  Trebakuntza eta enplegu publikoa. Iruzkin bat egin.