Justizia herritarrengana hurbiltzen

Erregistro Zibila eta Bake Epaitegiak

Sefardia izateagatik espainiako nazionalitatea eska dezaket?

Sefardia izateagatik espainiako nazionalitatea eska dezaket?

Gaur onartu dute XV. mendean Espainiatik kanporatuak izan ziren judutarren oinordeko diren sefardiei espainiako nazionalitatea emateko Lege Proiektua. Hala ere, espainiako nazionalitatea eskatzeko izapideak egiteko  2015eko urriaren 1era arte itxaron beharko da.

Espainiako nazionalitatea eskatzeko bi baldintza bete beharko dira: Sefardi izaera eta Espainiarekiko lotura berezia behar bezala egiaztatzea.

Sefardi izaera egiaztatzeko, Judutarren Elkarteen Espainiako Federazioaren ziurtagiria, egoitzagatik dagokion elkarte judutarraren presidentearen ziurtagiria, edo bere  herrialdean dagokion aitortutako errabinoaren egiaztagiria aurkeztu beharko du interesdunak. Horrez gain, ladinoa edo haketía etxeko hizkuntza dela egiaztatu, eta ketubah edo jaiotza-ziurtagiria edo haren lekuan Gaztelako ohituren arabera egindako ezkontza-ziurtagiria aurkeztu beharko da. Eskatzaileak, bere abizenak jatorri espainiarreko sendi judutar batenak direla ziurtatzen duen txostena ere aurkeztu beharko du.  

Espainiarekiko lotura berezia egiaztatzeko, Cervantes Institutuak ezarritako bi proba gainditu beharko dira:  gaztelaniaren oinarrizko ezagutza (DELE, A2 maila edo goragokoa) eta Espainiako Konstituzioaren, gizartearen eta kulturaren ezagutza egiaztatu beharko dira. Espainiarekiko lotura egiaztatzeko hurrengo ziurtagiriak eta egoerak ere kontuan hartuko dira: espainiako historia eta kultura ikasketak egiaztatzen dituzten erakunde publiko edo pribatuek igorritako ziurtagiriak; eskatzailea 1924ko abenduaren 20ko Errege Dekretuak  eta 1948ko abenduaren 29ko Lege-dekretuak aipatutako espainian babestutako sendi sefardien zerrendan egotea; espainiako erakunde edo norbanakoei laguntza emateko abian jarritako ekimen kultural eta ekonomikoak, eta sefardi kultura zaindu eta hedatzeko abian jarritako ekimen kultural eta ekonomikoak.
 

2015ko ekainaren 12ean argitaratua. Honi buruz gehiago irakurri:  Araudien azken berriak. Iruzkin bat egin.
  • Partekatu:
  • Email
  • Twitter
  • Facebook

Ezkontza zibilaren eta izatezko bikotearen artean dauden ezberdintasunak

Ezkontza zibilaren eta izatezko bikotearen artean dauden ezberdintasunak

Estatu mailan araudi komunik ez dagoenez, Autonomia Erkidego bakoitzak izatezko bikoteei buruzko araudi propioa du. Euskadin Izatezko Bikoteak arautzeko maiatzaren 7ko 2/2003 Legea, eta ekainaren 22ko 124/2004 Dekretu bidez onartutako Izatezko Bikoteen Erregistroaren Araudia daude. 

Parekatzea

Seme-alaben arloan, erabat parekatuta daude gurasoek dituzten eskubide eta betebeharrak. Adopzio eta harrera-hartze kasuetan ere, eskubide eta betebeharrak parekatuta daude.

Oinordekotza erregimenari dagokionez, bikotea foru araudiaren menpe dagoen kasuetan (3/1992 Legea, uztailaren 1ekoa), ezkontza eta izatezko bikoteak parekatuta daude; baita kideetako bat testamenturik egin gabe hiltzen bada ere.

Ezkontza zibiletan bezala, 16 urtetik gorako adingabe emantzipatuak ere izatezko bikote izan daitezke.
Ezberdintasunak

Izatezko bikoteen eta ezkontza zibilen artean, fiskal arloko eta ondare komunaren kudeaketaren arloko ezberdintasunak daude gehienbat.

Alargun-pentsioa jasotzeko baldintzetan ere zenbait ezberdintasun daude. Izan ere,  alargun gelditu den izatezko bikotekideari, ezkontideari eskatzen ez zaizkion baldintzak esigitzen zaizkio. Baldintzok 174.3 Gizarte Segurantzaren 174.3 Lege Orokorrean zehaztuta daude; horren arabera, izatezko bikotekideek erroldatze-ziurtagiriaren bitartez bost urtez elkarrekin bizi izan direla egiaztatu behar dute. Horrez gain, izatezko bikotea heriotza data baino bi urte lehenago erregistratuta egon behar da. Bestalde, bizirik dagoen bikotekideak diru-sarrera muga izango du pentsioa kobratu ahal izateko.

Lan arloari dagokionez, Langileen Estatutuari erreparatuz gero, langileak ezin du opor egunik hartu izatezko bikote gisa elkartzeagatik. Opor egunak hartzeko eskubidea hitzarmen kolektiboak jaso beharko du.  Eskaera aurretiaz egin behar da, eta izatezko bikote gisa erregistratzeko unean hartu behar dira opor egunak. Ezin dira egunak gorde.

Bikotea apurtzen bada, dibortzioetan bezala, bikotekide ohiak konpentsazio-pentsioa ordaintzeko eska dezake (Euskadin). Adostasunik ez badago, erabakia epaileak hartuko du. Beti ere, eteteak ondare ezberdintasuna eragiten badu edo bikotekide ohi bat bidegabe aberasten bada bakarrik hartuko du parte epaileak. Adibidez, bikotekide batek seme-alabak zaintzeko lan ibilbidea bertan behera utzi dutenen kasuetan.

Izatezko bikoteen beste ezaugarri bat hurrengoa da: ez dago araubide ekonomikorik. Araubidea, norberaren autonomian oinarrituta dago. Hortaz, ez dago ez irabazpidezko ondasunen erregimenik ez eta ondasun-banantze erregimenik ere.  Bikotekideek  ekonomia eta ondare arloko harremanak aldatzea borondatezkoa izango da -Legeak ez baititu horretara behartzen-. Horretarako, ituna edo hitzarmen arauemailea adostu dezakete. Akordioa publikoa (notario aurrekoa) ala pribatua izan daiteke; bigarren kasuan akordioa Izatezko Bikoteen erregistroan gordeko da. EAEko erregistroetan itun pribatua sinatzeko ereduak daude (ez da derrigorrezko horiek erabiltzea). Ereduak erregistro zibiletan Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaien Sailaren web atarian daude.

Espainiako eta atzerriko biztanleen arteko ezkontzetan, berriz, izatezko bikotekide gisa erregistratzen den atzerritarrak europako egoiliar familia-txartela eskuratuko du (bost urterako da eta ez da zertan espainian kotizatu behar). Espainiar batekin ezkonduz gero, berriz, urtebetez Espainian bizi ostean nazionalitatea eska daiteke. 

2015ko urtarrilaren 29ean argitaratua. Honi buruz gehiago irakurri:  Erregistro Zibila eta Bake Epaitegiak. Iruzkin bat egin.
  • Partekatu:
  • Email
  • Twitter
  • Facebook