Justizia herritarrengana hurbiltzen

Eusko Jaurlaritza

Zinpeko itzultzaile nahiz interprete lanetarako habilitazioa lortzeko probetarako deia

Zinpeko itzultzaile nahiz interprete lanetarako habilitazioa lortzeko probetarako deia

Eusko Jaurlaritzak zinpeko itzultzaile nahiz interprete lanetarako habilitazioa lortzeko probetarako deia egin du, gaurko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian jaso denez. Jaurlaritzaren ardura izanik zinpeko itzultzaile eta interprete gisa lan egin ahal izateko gaikuntza profesionala arautzea, deialdi honen bitartez aukera ematen zaie interesatuei habilitazioa lortzeko.

Deialdia honako hiru habilitazioetarako da: euskara-gaztelania/gaztelania-euskara, euskara-ingelesa/ ingelesa-euskara eta, hirugarrenik, euskara-frantsesa/frantsesa-euskara.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian zinpeko itzultzaile nahiz interprete lanetarako habilitazioa lortzeko probetarako deia egiten duten 3 ebazpen argitaratu dira, bat hizkuntza bakoitzerako. Itzultzaile lanetarako habilitazioa lortu ahal izateko honako proba hauek gainditu behar dira:

 1. Zuzenbidea: Erantzun anitzeko 50 galderak osatutako test moduko azterketa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko administrazioko goi-mailako kidegoari dagokiona.
 2. Euskara: Hizkuntzen Europako Erreferentzia Markoaren C2 mailari dagokiona.
 3. Itzulpena:
  1.a) Beste hizkuntzetatik euskarara: ordu eta erdiz bi orrialdeko testu administratibo, juridiko edo ekonomiko bat itzultzea, hiztegiak erabilita.
  2.b) Euskaratik beste hizkuntzetara: ordu eta erdiz bi orrialdeko testu administratibo, juridiko edo ekonomiko bat itzultzea, hiztegiak erabilita.


  Zinpeko interprete lanetarako habilitazioaren kasuan, berriz, aurreko hiru probak gainditzeaz gain, interpretazioarena ere gainditu beharko da.
   
 4. Interpretazioa: gehienez ere hamabost minutuko mintzaldi bi interpretatzea, beste hizkuntzetatik euskarara eta euskaratik beste hizkuntzetara. Aldibereko proba hau interpretazio-kabinan egingo da eta grabatu egingo da.

Probetan parte hartzeko gutxienez diplomatura, ingeniaritza teknikoa, arkitekto teknikoa, gradua edo baliokidea den beste tituluren bat izan behar da. Eskabideak irailaren 13tik 26ra bitartean aurkez daitezke. Zenbait entitate pribatuk habilitazio hau eskatzen dute zinpeko itzulpenak egin ahal izateko.

2019ko irailaren 13ean argitaratua. Honi buruz gehiago irakurri:  Trebakuntza eta enplegu publikoa. Iruzkin bat egin.
 • Partekatu:
 • Twitter
 • Facebook

Eusko Jaurlaritzak areagotu egin du Karrera Judizialera eta Fiskalera eta Justizia Administrazioko Letratuen Kidegora sartzeko beka-kopurua, eta, orain, 40 dira

Eusko Jaurlaritzak areagotu egin du Karrera Judizialera eta Fiskalera eta Justizia Administrazioko Letratuen Kidegora sartzeko beka-kopurua, eta, orain, 40 dira

Lan eta Justizia Sailak 264.000 euro bideratuko ditu Karrera Judizialerako eta Fiskalerako eta Justizia Administrazioko Letratuen Kidegorako oposizioak prestatzeko beketara, sarbidea sustatzeko eta hari bide emateko, egonkortasuna eta zerbitzu publikoaren kalitate-maila egokia sustatzeko eta herritarrek Justizia Administrazioan duten gogobetetasun- eta konfiantza-maila areagotzeko.

Aurreko deialdia dela eta, beka-kopurua areagotu egin da (35 ziren lehen eta 40 orain), eta eutsi egiten zaie eskakizunei eta merezimenduak balioesteko irizpideei, besteak beste: Zuzenbideko Lizentziatura edo Gradua izatea, hura eskuratu zenetik zazpi urte baino gehiago igaro ez izana, hiru urte baino gehiagoz (elkarren segidakoak edo txandakatuak) edozein beka-motaren, antzeko izaerako graduondoko ikasketaren edo deialdi honek aipatzen dituen oposizioak prestatzeko laguntzaren baten onuradun ez izatea, eta eskatzailearen mendeko diren pertsonek 80.000 euro gordin baino gehiagoko diru-sarrerarik ez izatea.

Beken helburua da Zuzenbideko lizentziadunak motibatzea, beren lanbide-xedeak karrera judizialera eta fiskalera eta Justizia Administrazioko Letratuen Kidegora bideratzeko eta, horrela, Justizia Administrazioari baliabide pertsonal egonkorretarako bide eman eta, ondorioz, eraginkortasun- eta kalitate-maila handiagoa izaten laguntzeko.

2019ko abuztuaren 13ean argitaratua. Honi buruz gehiago irakurri:  Eusko Jaurlaritza. Iruzkin bat egin.
 • Partekatu:
 • Twitter
 • Facebook