Justizia herritarrengana hurbiltzen

Eusko Jaurlaritza

Euskadiko Familia Elkarguneek 842 familiari eman zieten arreta 2017an

Euskadiko Familia Elkarguneek 842 familiari eman zieten arreta 2017an

María Jesús San José Lan eta Justiziako sailburuak, epaileak agindutako kontsultaren ondoriozko familia-elkarguneei buruzko urteko ebaluazio-txostena aurkeztu du; 2017an, 842 familiari eman zieten arreta eta, guztira, 2.864 pertsonari: 1.145 adingaberi eta 1.719 helduri.

Familia-elkarguneak espazio neutralak dira, doakoak; segurtasun-berme guztiak eskaintzen ditu adostasunik gabeko familia-nukleoa hausten den egoeretan, gatazka, tratu txar eta beste hainbat egoeratan. Eta diziplina anitzeko ekipo psikosozialak eta adituak dituzte, eta horiek une oro zaintzen eta babesten dituzte adingabeak.

María Jesus San José sailburuak gogorarazi du familia elkarguneak direla Eusko Jaurlaritzak ama, aita edo umearen tutoretza dutenen esku jartzen dituen espazio egokiak, hura bisitatu edo epaileak ezarritako trukeak egin ahal izateko. “Euskadin –esan du sailburuak–, guztira, 6 familia-elkargune ditugu; Bilbon, Donostian, Gasteizen, Barakaldon, Portugaleten eta Durangon inauguratu berri duguna. Durangokoa aurtengo maiatzean hasiko da Durangaldeko eta Lea Artibaiko eskualdeetan bizi diren familiei zerbitzu ematen, kontuan hartuta orain arte Bilbora arte joan behar zutela truke eta tutoretzapeko bisitetarako. Une hauetan, Tolosako eta Gernikako familia-elkarguneen diseinuan eta abiaraztean ari gara lanean eta, horretarako, lankidetza-hitzarmenak adostuko ditugu horietako udalekin, duela aste bi baino ez, apirilaren 20an, Durangoko alkatearekin sinatu nuenaren antzera”.

Trukeak eta tutoretzapeko edo ikuskaritzarik gabeko bisitak dira familia-elkarguneetan egiten diren jarduketa nagusiak, eta 2017an guztira 17.497 izan ziren (9.759 truke, 7.125 tutoretzapeko bisita eta ikuskaritzarik gabeko 613 bisita). Aurreko ekitaldiaren aldean, murrizketa antzeman da, bai egindako trukeei dagokienez (-% 11,4), bai programatutakoetan (-12,65). María Jesús San José sailburuak zehaztutakoaren arabera, “2017an, programatutako jarduketen kopuruak, guztira, % 7 egin zuen behera, eta eginikoen kopuruaren beherakada % 6 baino pixka bat gehiagokoa izan zen (6,2); izan ere, truke gutxiago egon zen, tutoretzapeko bisitetan gorakada txikia izan zen eta ikuskaritzarik behar ez duten bisiten kopuruak % 9 baino pixka bat gehiago egin zuen gora, eta ikuskaritzarik gabeko 613 bisita izan ziren”.

Familia-elkarguneetan arreta jaso zuten familien % 70ek seme edo alaba bakarra zeukan, eta ume gehienek (% 60) 3 eta 11 urte bitartean zituzten. Familia-elkarguneetan umeen zaintza esleituta duten pertsona edo erakundeei erreparatuz gero ikusten da amak duela zaintza kasuen % 85ean, eta aitak % 11n, gutxi gorabehera, eta zaintza partekatua ez dela % 2ra iristen.

Iaz izan ziren espediente judizial guztien jatorrizko epaitegiak aztertuz gero ikusten da % 42 emakumeenganako indarkeriaren epaitegietakoak direla eta % 33 familia-epaitegietakoak. “Gainerakoak –azaldu du San Josék– 1. instantziako edo instrukzioko epaitegiek bideratutako prozedurak izan ziren, familia-epaitegirik edo zigor-arloko epaitegirik ez duten barruti judizialetan. Urruntzeko eta babesteko aginduak direla eta, guztira 271 izan ziren, Urruntzeko agindu gehienak, % 94, gizonei egokitu zitzaizkien. Guztira urruntzeko 255 agindu izan ziren, aurreko urtean baino zazpi gutxiago. Halaber, adingabeen gaineko babes-aginduek ere behera egin zuten, lehen zazpi ziren eta orain lau izan dira eta, ordea, emakumeen gaineko babes-aginduek gora egin zuten, bostetik bederatzira”.

María Jesús San José Lan eta Justiziako sailburuak, amaitzeko, familia-elkarguneen helburu berezietako batzuk, besteak beste, honako hauek direla gogorarazi du: umeek beren familiartekoekin harremana izaten jarraitzeko duten eskubidea bermatzea, umeen segurtasuna eta ongizatea babestea bisiten erregimenean, eta adingabeei askatasunez eta beldurrik gabe beren sentimenduak eta beharrizanak adierazten laguntzea. “Euskadiko familia-elkarguneetan –esan du– harremanak hobetzeko orientazioa ematen dugu eta ama eta aitei beren seme-alabekin zerbitzua ematen duten profesionalen laguntzarik eta ikuskaritzarik gabe harremanak edukitzeko gaitasuna izateko behar diren trebetasunak ematen dizkiegu. Aita eta amei beren seme-alabak errespetuan, berdintasunean eta bizikidetzan oinarrituta hezteko prestakuntza ematen diegu”.

2018ko maiatzaren 4ean argitaratua. Honi buruz gehiago irakurri:  Justiziarekin elkarlana. Iruzkin bat egin.
  • Partekatu:
  • Email
  • Twitter
  • Facebook

Biktimari Laguntzeko Zerbitzuaren 2017ko datuak

Biktimari Laguntzeko Zerbitzuaren 2017ko datuak

Lan eta Justiziako Sailburu María Jesús San Josék Biktimen Arreta Zerbitzuaren (BAZ) urteko memoria aurkeztu du. Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritzako zerbitzu bat da, boluntarioa eta doakoa, interbentzio integrala eskaintzen diena (psikologikoa, juridikoa eta soziala) delituzko edozein ekintzak erasandako pertsonei.

2017an, Biktimen Arreta Zerbitzuak 2.201 pertsonari erantzun zien, 1.763 emakumeri eta 438 gizoni. Haietatik, % 48 genero-indarkeriarekin lotutako delituen biktima ziren, kasuen ia % 99 emakumeen aurka.

Memoria aurkeztean, Lan eta Justiziako sailburu María Jesús San Josék adierazi duenez, 2017an BAZek burututako jardueren erdia genero-indarkeriaren arloan sartzen ziren (guztira 3.986 jarduera), eta ondoren familia barruko indarkeriaren biktimei dagozkienak (guztira 1.404 jarduera). Kasu guztietan, jardueren kopururik handiena Justizia Administrazioarekiko eta gainerako Administrazio Publikoekiko (estatu, foru eta toki mailakoak) koordinazio-zereginei dagokie. “BAZek ematen dituen arreta-zerbitzu anitzak –nabarmendu du San José sailburuak‒ delituaren biktimak bizi duen kontrako egoera berriro bideratzeko dira, eta instantzia publikoekin eta judizialekin duten harremana ahalik eta onena izan dadin bermatzeko”.

María Jesús San Josék azaldu duenez, “oro har, delitu baten biktimak inpaktu emozionala ere jasaten du, areagotzea saihestu behar dena bilbe juridikoarekin harremanetan jartzen denean, eta delituzko ekintzak biktimari eragindako kalteak arintzea da gure helburua, eta baita bigarren mailako biktimizazioa deritzan hori prebenitzea ere. Ingurunea eta irudi judizialak ez ezagutzeak sorrarazten dituen estres-mailak ahalik eta txikienak izan daitezen lortzen saiatu behar dugu. Berriro ere azpimarratu nahi nuke indarkeria matxistaren biktima diren emakumeentzako laguntza-zerbitzu juridikoak hor daudela, emakumea ahalik eta baldintza egokienetan joan ahal izan dadin epaitegira deklaratzera.”

2017an Biktimen Arreta Zerbitzuak burututako jarduerak (harrera eta jarraipena egiteko elkarrizketak, aholkularitza, interbentzio psikologikoak, laguntza, lankidetzako eta elkarlaneko jarduerak epaitegiekin eta eragile juridikoekin eta abar) ia % 9 gehitu ziren eta 8.083 jarduera izan ziren guztira. Hala, San José sailburuak azpimarratu egin du “interbentzio nabarmenenen bolumen esanguratsua, besteren artean, interbentzio psikologikoak eta aholkularitza juridiko espezifikoari dagozkionak; lehenak, 800 baino gehiago izan ziren eta, bigarrenak, berriz, 550. Laguntza psikosozialeko programak, aldiz, 300 akonpainamendu burutu zituen diligentzia judizialetara, joan den urtean zehar”.

Bestalde, BAZen urteko memoriak beste gai batzuk ere jasotzen ditu: espetxetik ateratakoen kasuei buruzko “prebentziozko espetxeratze jakinarazpenak”, espetxe-aldaketak edo espetxeratzeak, espetxeen eta polizien erakunde desberdinekin lankidetzan kudeatzen direnak, biktimen segurtasuna zaintzeko kaltea eragin dietenen aurrean.

2017an 2.355 jakinarazpen egin ziren, ia 400 gehiago aurreko urtearen aldean (% 20 gehiago). Guztira 694 biktimak jaso zuten arreta, 580 emakumek eta 114 gizonek, (% 16,5 gehiago).

Kaltegilea espetxetik atera izanaren jakinarazpenak, dagokion kausan babes edo urruntze agindu batekin adostuta, ia % 25 gehitu ziren. Espetxetik atera izanaren 1.193 jakinarazpen guztira, eta haietatik 525ek (% 44) genero-indarkeriarekin zuten lotura.

2018ko apirilaren 19ean argitaratua. Honi buruz gehiago irakurri:  Justiziarekin elkarlana. Iruzkin bat egin.
  • Partekatu:
  • Email
  • Twitter
  • Facebook