Justizia herritarrengana hurbiltzen

Nola egiten da epaiketa mota bakoitza?

Nola egiten da epaiketa mota bakoitza?

Arlo zibileko epaiketak, lan arlokoak edo zigor arlokoak gure eguneroko bizitzan agertzen diren terminoak dira. Hala ere, baliteke bata bestearengandik zertan ezberdintzen den ez jakitea. Horregatik epaiketa mota bakoitza nola egiten den azaldu nahi dizugu. Lau epaiketa mota daude: arlo zibilekoak, zigor arlokoak, administrazioarekiko auzibidezkoak eta lan arlokoak. Horietako bakoitzak ezaugarri bereziak ditu eta modu ezberdinean egiten da.

Nola egiten da arlo zibileko epaiketa?

Idatziz izapidetzen da ia osorik, eta demanda jarritako unean jartzen da abian . Demandatua jakinaren gainean jarriko da eta honek legeak ezarritako epean erantzun beharko du nahitaez (auzi mota bakoitzari epe ezberdin bat dagokio).

Orduan, bi aldeei (demandatzaileari eta demandatuari) luzaezina izango den epe bat ezarriko zaie , idatziz, egoki jotzen dituzten probak aurkez ditzaten (lekukoak, dokumentu bidezko frogak, aditu bidezko frogak, etb.).

Alde biek proposatutako frogak egin ondoren, Epaileak epaia emango du. Emandako epaiarekin ados egon ezean, apelazioa egin daiteke Probintzia Auzitegian, eta azken honek behin betiko epaia emango du. Auzitegi Gorenera kasu berezietan besterik ez da joko.

Nola egiten da zigor arloko epaiketa?

Arlo zibileko epaiketak ez bezala, zigor arloko epaiketak aurrez aurre izapidetzen dira gehienbat eta, delituaren edo faltaren arabera, Instrukzioko Epaitegian (lesio arinak, ebasketa arinak, irainak, trafiko istripuak, etab…), Zigor arloko Epaitegian (delituak oro har) edo Probintzia Auzitegian (delitu larriak) egingo dira. Azken honetan zinpekoen epaimahai bidezko epaiketa ere egiten da.

Salatutako gertaerak ikertu ondoren  –instrukzioa- ustezko errudunaren aurkako ahozko epaiketaren eguna eta ordua jartzen dira eta parte hartzaile guztiak jakinaren gainean jartzen dira. Azken hauek epaiketan parte hartzera derrigortuta daude. Lehenengo, akusatuak deklaratzen du eta, ondoren, salatzaileak edo kaltetuak hitz egiten du. Alde bakoitzak emandako azalpenak lekukoen bidez, dokumentuen bidez, adituen frogen bidez eta auzitegiko medikuen bidez egiazta ditzake. Horren ondoren, fiskalak eta  abokatuek frogen ahozko laburpena egiten dute (prozedura honi txostena egitea deritzo). Laburpen horretan epaitegiari eta auzitegiari kondena- edo absoluzio-eskaerak gogorarazten zaizkie. Horren ondoren, epaia emateko prest gelditzen da.

Nola egiten da administrazioarekiko auzibidezko epaiketa?

Arlo zibileko epaiketa bezalakoa da eta idatziz izapidetzen da baina, kasu honetan, Administrazioak bere abokatuak ditu. Epaiketa Administrazioarekiko Auzien Salan egiten da.

Nola egiten lan arloko epaiketa?

Demanda lan arloko epaitegian aurkeztu ondoren, epaitegiak demandatzaileari eta demandatuari epaiketarako dei egiten die eta bertan eguna eta ordua zehazten ditu. Epaiketa aurrez aurrekoa eta publikoa da.   Alde biek beraien eskaerak arrazoitzeko froga guztiak aurkeztu behar dituzte (laneko kontratuak, soldata orriak, lekukoak, adituak, etab.). Froga guztiak epaileari aurkeztuko zaizkio eta, horiek ikertu ostean, epaileak epaia emango du.

Epaiarekin ados egon ezean, salbuespenak salbuespen, errekurtsoa jar daiteke Autzitegi Nagusian.

Epaiketa motei buruzko informazio gehiago nahi baduzu, Justizia.net- n aurkituko duzu.
 

2012ko urriaren 1ean argitaratua. Honi buruz gehiago irakurri:  Botere Judiziala. 6 Iruzkinak.
 • Partekatu:
 • Email
 • Twitter
 • Facebook

Zigor Kodea gogortzearen aldekoa al zara?

Zigor Kodea gogortzearen aldekoa al zara?

Justizia Ministerioak irailaren 14an iragarri zituen Zigor Kodea gogortuko duten aldaketak. Zuzenbide-adituen artean ez dago aldaketen onuragarritasunari edo kaltegarritasunari buruzko adostasunik.

BJKNk emandako datuen arabera, urtetik urtera delitu kopurua jaitsi  da, kartzelaratu kopuruak berriz gora egin du  (azken 30 urteetan %400 igo da). Askok, datu horiek ikusita, kartzelaratzeko gehiegizko joera dagoela eta kartzela zigorraren ordezko neurriak kontutan ez direla hartzen pentsa dezake.

Ministerioak adierazitakoaren arabera, erreformaren helburua delinkuentzia mota berriei, berrerortze anitzen kasuei eta delitu larrienei erantzuna ematea da. Horretarako hainbat proposamen eztabaidagarri proposatu ditu, horien artean betiko kartzela zigorra –berrikusteko aukerarekin. Horiek direla eta herritarren eta adituen artean ezinegona sortu da.

Betiko kartzela zigorra, berrikusteko aukerarekin
Presoari betiko kartzela zigorra ezartzean datza; ondoren, hainbat baldintza betez gero, askatasuna berreskuratzeko aukera egongo da. Berrikuspena presoak eska dezake edo Salak berak ofizioz egin dezake, gutxienez bi urtetik  behin. Giza hilketa terroristei ezarriko zaie, baita 16 urtetik beherakoen hilketei, genozidioei,magnizidioei eta gizateriaren kontrako delituei ere.

Beraz, kartzela zigorrak zehaztu gabeko iraupena izango du baina 25 eta 35 urteko denbora tarte baten ostean (zigorraren larritasunaren arabera izango da) zigorra berrikusi ahal izango da.

Neurriaren aldekoek beharrezkoa eta konstituzionala dela esaten dute eta horrela Zigor Kodea zorrotzagoa izango dela. Neurriaren aurka daudenek berriz Konstituzioaren 25.2 artikuluan jasota datorren birgizarteratzeko helburua balio gabe uzten duela adierazi dute, eta zigor zuzenbidea zigortzera bakarrik egongo dela bideratuta. 

Segurtasuneko zaintza
Segurtasuneko zaintza larritasun bereziko delituak egin dituzten berrerorleei ezarriko zaien neurri berria da.  Zigorra bete ostean, auzitegi batek zigortuaren arriskutsutasun maila baloratuko du eta, segurtasuneko zaintzaren bidez askatasuna ukatzen jarraituko zaio, gehienez, hamar urtez. 

Delitu larrien kasuan berrerortzen direnei  ezarriko zaien neurria da: bizitzaren aurkako delituetan, osotasun fisikoaren edo askatasun sexualaren aurkako delituetan, indarkeriaz edo larderiaz egin diren kasuetan, nazioarteko komunitatearen aurkako delituetan, terrorismo kasuetan edo droga trafiko kasuetan. Delitu hauek nahiz eta lehendabiziko aldiz egin,hautetako hainbat delitu  batera egiten dituzten pertsonei ere ezarriko zaie.

Aurreko neurriarekin gertatzen den moduan, adituen artean ez dago neurri honen inguruko adostasunik. Delitu larrien kasuan kartzela zigorra luzatzeko neurria besterik ez ote den pentsatzen duenik ere bada.

Izan ere, neurri horren bidez kartzela zigorra luzatu daiteke, auzitegiak, zuhurtziagatik, presoa arriskutsua dela uste badute. Garrantzitsua litzateke Zigor arloko Lege batean , Arriskutsutasun mota eta maila zehaztea. Are gehiago; segurtasuneko zaintza arautu beharko litzateke, erasotzaile sexualak behar bezala zaintzeko, adibidez.

Baldintzapeko askatasuna eta bahiketa
Gobernua prestatzen ari den erreformaren arabera baldintzapeko askatasuna ere aldatuko da eta askatasuna izatetik zigorraren etendura izatera pasako da. Horrek zera esan nahi du, baldintzapeko askatasuna eskuratu duen norbanakoak beste delitu bat egiten badu kartzelara itzuli ahal izango dela, lehendik gelditzen zaion kartzela zigorra betetzera.

Beste berrikuntza garrantzitsu bat da, desagerpena ere gertatzen denean, bahiketa eta legez kanpoko atxiloketa delituak aldatu egingo direla. Biktima azaltzen ez den kasuetan zigor bakarra ezarriko da, eta zigor hori giza-hilketari ezartzen zaionaren parekoa izango da. Horrez gain, zigorra gogortu egingo da biktima adingabekoa bada edo arrazoia sexuala bada.

Erreformak zigorrak gogortzeko beste hainbat neurri jasotzen ditu bere baitan eta hurrengo post-etan komentatuko ditugu.  Gaiak guztiongan eragina du eta hedabideetan oihartzun handia izaten ari da. 


Parte har ezazu eta utziguzu zure iritzia.
 

2012ko irailaren 21ean argitaratua. Honi buruz gehiago irakurri:  Araudien azken berriak. 3 Iruzkinak.
 • Partekatu:
 • Email
 • Twitter
 • Facebook

Enkante batean parte hartu nahi duzu?

Enkante batean parte hartu nahi duzu?

Egunero hainbat ondasun ateratzen dira enkantean eta agian horietako batean parte hartzeko asmotan zabiltza, edo ondasun baten inguruko informazio gehiago nahi duzu. Horrela bada, Justizianet web atarian, EAEn egingo diren enkante guztiak ikus ditzakezu.

Horietako batean parte hartzeko asmorik baduzu, edo informazio zabalagoa nahi baduzu, lehenik eta behin jakin behar duzuna zera da: gure web atarian argitaratzen diren enkanteen fitxetan jasotako datuak informazio soila direla eta aldaketak izan ditzaketela. Enkantearen baldintza orokorrak eta zehatzak ikus ditzakezu enkantea egingo den epaitegiko iragarki-taulan horretarako argitaratzen den ediktuan. Horrez gain ediktuak Estatuko Buletin Ofizialean (BOE) iragarri daitezke, lurralde historikoan, EAEn eta baita enkantea egiten den lurralde historikoan ale kopuru gehien saltzen dituen egunkarian ere. Ediktu horren bitartez ematen zaio lege-baliozkotasuna.

Zenbait kasutan ediktuan jasotakoa baino informazio gehiago nahi izan dezakezu; adibidez, enkantean dagoen etxebizitza  ikusi nahi duzu. Printzipioz ediktuak etxebizitzaren ezaugarri orokorrak jasoko ditu bere baitan, hala nola metro karratuak, helbidea, gela kopurua… baina noski, datuak irakurtzea ez da etxebizitza ikustea. Dena den bigarren aukera hau ez da bideragarria, ondasuna ez baitago epaitegiaren esku. Etxebizitza horrek jabea dauka, eta beraz, ezin da bisitatu.

Enkante batean parte hartzeko oso garrantzitsua da gordailua zainpean uzteko kontuan dirua nola sartu behar den jakitea . Horretarako bi aukera daude: lehena, Banestoko bulego batean dirua zuzenean sartzea da. BIgarrena, banku-transferentzia  egitea. Justizianet-en enkantean parte hartzeko informazio guztia ikus dezakezu.

2012ko abuztuaren 27ean argitaratua. Honi buruz gehiago irakurri:  JustiziaEus-eko zerbitzuak . Iruzkin bat egin.
 • Partekatu:
 • Email
 • Twitter
 • Facebook

BJKNk Durangoko BJBri eman dio Justiziaren Kalitatearen Saria

BJKNk Durangoko BJBri eman dio Justiziaren Kalitatearen Saria

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak Durangoko Barruti Judizialeko Bulego Judizial Berriari eman dio Justiziaren Kalitatearen Saria.

2012ko Justiziaren Kalitatearen Sarien gainontzeko saridunak honako hauek izan dira: Badajozeko 1 zk.ko Administrazioarekiko Auzietako Epaitegia, Kataluniako Eraberritzeko Zuzendaritza Nagusia, Espainiako Prokuradoreen Elkargoa, Guadalajarako Erregistro Zibila eta Justizia Ministerioa.

Aurtengo lehiaketara guztira 18 hautagai aurkeztu dira. “Justiziaren Kalitatea” izeneko sari horiek BJKNk sortu zituen Justizia Administrazioko organo judizialak eta bestelako erakundeak zerbitzu publikoaren kalitatea hobetzeko egiten dituzten ekimen bikainenak saritzeko.

Sari banaketa Madrilen izango da datorren azaroan Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren areto nagusian. Ekitaldia Gonzalo Moliner Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren eta Auzitegi Gorenaren presidenteak zuzenduko du.

2012ko uztailaren 30ean argitaratua. Honi buruz gehiago irakurri:  Botere Judiziala. Iruzkin bat egin.
 • Partekatu:
 • Email
 • Twitter
 • Facebook

Nazionalitate espedienteen pilaketa

Nazionalitate espedienteen pilaketa

400.000 atzerritarretik gora bertan bizitzeagatiko nazionalitate espedienteen ebazpena jasotzeko zain daude.

Pilaketarekin amaitzeko – hilero 10.000 eskaera berri daude- Justizia Ministerioak Izapidetze Plan Trinko bat abian jarri du. Plan horrekin urte baten buruan pilaketarekin amaitu nahi dute.

Bertan bizitzeagatiko nazionalitatea, legeak ezarritako epe zehatz batean legalki eta jarraian Espainian bizi izan direnek eska dezakete. Nazionalitatea eskuratzeko atzerritar gehienek hautatzen duten aukera da.

Izapidetze Plan Trinkoa abian jarri, espedienteak eguneratu eta sistema eraberritzeko lanean, guztira 1.000 erregistratzaile arituko dira. Hauek dira planak aurreikusten dituen jardueretako batzuk:

 • Paperezko espedienteak beste egoitza batera lekuz aldatu.
 • Espediente guztiak digitalizatu.
 • Artxibo elektroniko bat sortu.
 • Espedienteak elektronikoki izapidetzeko azpiegitura teknologikoa garatu.

Izapidetze Plan Trinkoaren helburua eskaera mota hauetan papera baztertzea da, era horretara  pilaketak ekidin eta atzerapenik berriro gerta ez dadin. Hori dela, mota horretako espedienteak izapidetzeko sistema berriaren ezarpenak eskatzen dituen  arau aldaketak lantzen ari da Justizia Ministerioa.

 

2012ko uztailaren 24ean argitaratua. Honi buruz gehiago irakurri:  Erregistro Zibila eta Bake Epaitegiak. Iruzkin bat egin.
 • Partekatu:
 • Email
 • Twitter
 • Facebook