Justizia herritarrengana hurbiltzen

Justiziarekin elkarlana

Biktimaren erreparazio sinbolikoa

Eusko Jaurlaritzak aste honetan aurkeztu du “Evaluacion del Coste de la Justicia Restaurativa integrando indicadores cuantitativos. En el caso de la mediación penal aplicada a las infracciones de menor gravedad” azterketa. Europa mailan ikerketa aitzindaria da, Justizia leheneratzailearen kostua modu zientifikoan ikertzen duelako, irizpide ekonomikoak eta kuantitatiboak, kualitatiboak eta errentagarritasun soziala kontutan hartzen dituelako. 

Liburuan justizia leheneratzailearen kostua aztertzen da, hala ekonomikoki zein kuantitatiboki, nola kualitatiboki zein gizarte-errentagarritasunaren aldetik. Horrenbestez, bitartekaritzak biktimari zein biktimarioari eskaintzen dizkien abantailak azaleratzen eta azpimarratzen ditu. Egileek 230 pertsona elkarrizketatu dituzte liburua osotzeko, guztiak ere zigor-arloko bitartekaritza-prozesuetan parte hartu dutenak Eusko Jaurlaritzak Araban duen Auzitegi barruko Bitartekaritza-zerbitzuaren bitartez, horien gogobetetze-maila neurtze aldera.

Era horretan, azterlanaren egileen arabera, agerian geratu da Araban auzitegi barruko bitartekaritzaren arrakasta, lortutako akordio kopurua, horien betetze-maila eta batez ere horietan parte hartu dutenen balorazio positiboa kontuan hartuta. Hala bada, liburuak «erreparazio sinbolikoaren» garrantzia azpimarratzen du; hau da, arau-hausleak eragin duen mina aitortzea eta horren erantzukizuna bere gain hartzea, eta biktimarentzat modurik onuragarrienean erreparatzea, zigorra edozein dela ere. Ondorioen artean, inkesta egin dutenen %60k baketze eta arazoak konpontzeko tresnak garatzeko erabilgarria izan dela adierazten du  eta %70 baino gehiagok pertsona berarekin ez du berriro arazorik izan.

Kostu ekonomikoari dagokionez, liburuaren arabera, bitartekaritza-prozesuak, prozesu judizialekin konparatuta, merkeagoak dira, bai aurrekontu ikuspuntutik, bai denboraren ikuspuntutik. Are gehiago, gehienetan, bitartekaritzak ohiko diren tramiteekin, esate baterako, ahozko bistekin, prozesuak luzatzea sahiesten du. Beraz, Auzitegi barruko Bitartekaritza-zerbitzuak Euskadiko organo judizialek daukaten lan zama arintzeko Eusko Jaurlaritzako doako tresna oso baliogarria dela agertzen du.

2016ko martxoaren 18ean argitaratua. Honi buruz gehiago irakurri:  Justiziarekin elkarlana. Iruzkin bat egin.
 • Partekatu:
 • Email
 • Twitter
 • Facebook

Euskadi, bitartekaritzan aitzindari

Euskadi, bitartekaritzan aitzindari

Denbora eta kostuak aurreztea, Justizia arintzea eta baliabide publikoen erabilera arrazionalizatzea dira bitartekaritzak dituen abantailetako batzuk, Eusko Jaurlaritzaren arabera. Izan ere, gatazkak konpontzeko ordezko erak ezartzen aitzindari eta buru da Euskadi.

Aste honetan, urtarrilaren 21ean Bitartekaritzaren Europako Eguna izan da. Egun horretan bertan, Eusko Jaurlaritzak 2015. urteari dagozkion Euskadiko bitartekaritzaren datuak eman ditu.

 • “Auzitegi barruko Bitartekaritza Zerbitzua”, jurisdikzio penalean eta familiako jurisdikzio zibilean erabat ezarrita dago, eta 2015. urtean itxitako 1.077 kasuen %70 inguru arrakastaz itxi ziren.
 • 2015ean jurisdikzio penalean 829 kasu itxi ziren bitartekaritza-formularen bidez, eta horien 77,6an alderdien arteko adostasuna erdietsi zen. Bitartekaritza kasu gehienak falta-delituengatik izan dira:  % 61.
 • Familiaren arloko bitartekaritzari dagokionez (dibortzioak, banantzeak, zaintzako gatazkak...), txikiagoa da bitartekaritza-prozesuen arrakastaren ehunekoa, kasu gehienetan, afektibitate-harreman bat izan delako bi alderdien artean. 2015ean 248 kasu itxi ziren bitartekaritza-formularen bidez, eta horien %  42,3an alderdien arteko adostasuna erdietsi zen. Euskadin, dibortzioa izan zen familia-bitartekaritzara jotzeko zergatiko nagusia (% 34).

Eusko Jaurlaritzaren Bitartekaritza- Zerbitzuak

Eusko Jaurlaritza Estatuan aitzindari izan zen bitartekaritza-zerbitzuak ezartzen. Gaur egun, herritarrei honako esparru hauetan eskaintzen dizkie bitartekaritza-zerbitzuak, doan:

 • Familia: 1/2008 Legeak, otsailaren 8koak, familia-bitartekaritzari buruzkoak, arautua. Zerbitzu horretan, hirugarren batzuk (pertsona inpartzialak eta horretan adituak) auzian direnei laguntzen diete, beren familia-gatazkari adostutako irtenbidea eman diezaioten.
 • Kontsumoa: Eusko Jaurlaritzaren Kontsumobide erakunde autonomoak eskainitako zerbitzu bat da. Kontsumitzaileen nahiz erabiltzaileen eta haiei zerbitzu ematen edo produktuak saltzen dizkieten artean sortutako gatazken bitartekaritza-lana egiteko ardura du.
 • Hipoteka: Eusko Jaurlaritzak, Ekonomisten Euskal Elkargoko eta Kontuen Zinpeko Zentsoreen Institutuko profesionalen bitartez emandako Hipoteka Bitartekaritzako Zerbitzua.  Hipoteka-gauzatze-kasuak saihestea du helburu; horretarako, eskatzaileen eta finantza-erakundeen artean bitartekari aritzen dira, zorra berriz negoziatzeko.
 • Gazte Justizia: legea hautsi dutelako atxilotutako adingabeen kasuan abiarazten den zerbitzu bat da. Helburua, adingabeak berak eragin dituen kalteak aitortzea eta biktimarekin konpondu ahal izatea da. Halako bitartekaritzari esker, adingabeak kontzientzia hartzen du eta hura berriz gizarteratzea sustatzen da; halaber, berriz ere arauak haustea eta zigor askatasun-kentzaileak saihesten dira. 
 • Helduen Justizia: Auzitegi barruko bitartekaritza-zerbitzua da. 2007an sortu zen, eta izugarri handitu da, halako moduz, non Euskadi Estatuko buruan jarri baita.  Estatuan bitartekaritzaren formularen bidez konpondutako 10 kasutik 6 Euskadikoak dira.

2016ko inbertsioa

2016 urtera Bitartekaritzaren aldeko hautua egin du Eusko Jaurlaritzak. Hori dela eta, Josu Erkorekak zuzendutako Justizia Sailak 2,1 milioi euro inbertituko ditu bitartekaritza zerbitzuetan, justizia konpontzailean eta elkarlan zuzenbidean, eta ezar daitezkeen esparru berrien bilaketan.

2016ko urtarrilaren 22ean argitaratua. Honi buruz gehiago irakurri:  Justiziarekin elkarlana. Iruzkin bat egin.
 • Partekatu:
 • Email
 • Twitter
 • Facebook