Justizia herritarrengana hurbiltzen

Justiziarekin elkarlana

Etxe-kaleratzeei buruzko Dekretuaren alde ilunak

Etxe-kaleratzeei buruzko Dekretuaren alde ilunak

Azaroaren 15ean etxe-kaleratzeak geldiarazteko eta, bide batez, gizarte-presioa arintzeko neurriak indarrean jarri ziren. Neurri horiek indar politikoen arteko akordiorik gabe hartu ziren eta, askoren ustez, etxe-kaleratzeen auzia konponduko ez duen adabakia besterik ez dira izango.

Testuan jasotakoaren arabera, Errege Dekretua indarrean jarri aurretik abian jarritako prozedura judizial eta judizioz kanpoko prozedura guztiak bi urtez geldiaraziko dira; betiere, botatzea dagoeneko gauzatu ez bada. Hau da, 2014ko azaroaren 15era arte geldiaraziko dira. Esan egin behar da, geldiarazten dena botatzea dela; betearazpena eta atzerapenagatiko interesak ez dira geldiaraziko. Argi eta garbi esateko: betearazpenak aurrera darrai eta zorra handituz doa. Aipatutako bi urteak pasa ostean, botatzea gauzatu egingo da.

Beste alde batetik, Dekretuak ondokoa zehazten du: etxebizitza enkantean bankuari esleitzen zaionean ezarriko da luzamendua (etxe-kaleratze prozesuan zehar, etxebizitza enkantean jartzen da). Orduan, bankua ez den hirugarren batek enkantean etxebizitza erosten badu, familia zorduna kaleratua izango da.

Dekretuaren helburua gizatalde ahulenak babestea da, hala nola familia ugariak, guraso bakarreko familiak seme-alaba biren kargu badira, hiru urtetik beherako seme-alabak dituztenak, kideren bat ezindua edo mendekotasun egoeran dagoen kideren bat dutenak, langabezian egon eta diru saririk jasotzen ez duten zordunak, eta genero-indarkeriaren biktima izan edo biktimarekin bizi direnak. Baina hamaika egoera gerta daitezke. Adibidez, hipoteka –maileguari aurre egin ezin diona seme-alaba bakarra duen guraso bakarreko familia bat izan daiteke, edo 4-5 urteko seme-alabak dituen familia-unitatea izan daiteke. Bi seme-alaba dituen familia batek ere etxea utzi beharko du, horietako bat ezindua ez bada. Eskubide gutxiago daukate? Pentsiodunak ere, bakarrik, familia-kargak badituzte edo menpekoak badira libratuko dira.

Gobernuak alokairu sozialeko etxebizitzak bermatzeko gizarte fondo bat sortuko duela iragarri du. Etxebizitzak bai Bankuek bai Kutxek bestelako herritarrei finantza erakundeek dituzten jabeei kendutako etxeak izango dira. Beraz, baliteke etxetik kaleratutako pertsona batek kaleratutako beste baten etxean sartzea…are gehiago, berea izandako etxebizitzan alokairuan bizitzea gerta liteke? Momentuz ez da alokairuen prezioa zehaztu, ez eta noiz sortuko den etxebizitza multzoa ez eta zenbat etxebizitza izango diren. Datu bat: etxetik kaleratutako pertsonak zorduna izaten jarraituko du. Beraz, bankuarekin zorretan egoten jarraituko du. Zorra ordaintzeko dirurik ez badu, oso merkea izanda ere, nola ordainduko du alokairua? Zorra barkatuko diote?

2012ko azaroaren 26ean argitaratua. Honi buruz gehiago irakurri:  Araudien azken berriak. Iruzkin bat egin.
  • Partekatu:
  • Email
  • Twitter
  • Facebook

Doako Justizia eta tasa judizialak boxeo ring-ean

Doako Justizia eta tasa judizialak boxeo ring-ean

Justizia ministroak doako justizia eskuratzeko diru-sarreren muga igoko duela iragarri du; era horretara, diru-sarrera apalak dituzten pertsona gehiagok eskatu ahal izango dute doako justizia. Neurria Diputatuen Kongresuan aurkeztutako Doako Laguntza Juridikoaren Legearen erreformaren aurreproiektuan jasota dator. Hala ere, aldea dago esandakoaren eta testuan jasotakoaren artean.

Orain arte, diru–muga lanbide arteko gutxieneko soldata bikoiztuz kalkulatzen zen. Erreformak aurrera egiten badu, Gallardónek iragarri duenaren arabera, 2’5 aldiz biderkatuko da Ondorio Askotariko Errenta Adierazle Publikoa (OAEAP). Adierazle hori laguntzak, bekak, langabezia-subsidioak, diru–laguntzak… eskuratu ahal izateko diru-sarreren muga gisa erabiltzen da. Baina testuan diru-sarreren muga OAEAP-aren bikoitza dela jartzen du. Zenbakiak aldatu egiten dira batetik bestera.

Datuei erreparatuz gero, une honetan doako laguntza juridikoa eskatzeko, urtean gehienez 14.910 euro irabazi behar dira (1.242 euro hilean). Erreforma gautzen bada –Gallardónek adierazitakoari jarraituz– urtean gehienez 15.975 euro irabazten dutenek eskatu ahal izango dute (1.331 euro).

Aurreproiektuari dagokion testuaren arabera, berriz, 1.065 euro baino gutxiago irabazten dutenek bakarrik eskuratuko lukete doako justizia. Batuketa egiteko, familia-unitatea hartzen da kontuan. Justiziaren arabera, ezkondutako bikoteak edo izatezko bikoteak –edo horietako kide batek– eta beraien adingabeko seme-alabek osatzen dute familia-unitatea; adinez nagusiak diren seme-alabak ere batuketari gehituko zaizkio, baldin eta etxe berean bizi badira eta soldata bat jasotzen badute. Kasu horretan, seme-alaba horien diru sarrerak ere kontuan hartuko lirateke batuketa egiterakoan.

Beraz, bi aukera daude.

  • Aurreproiektuan jasotakoa zuzena bada, baldintzak gogortu egingo dira eta abokatua ordaindu ezin duten herritar askok doako justizia jasotzeko aukera galduko du.
  • Gallardónek iragarri duen bezala, OAEAP 2’5 aldiz biderkatzen bada, pertsona kopurua handituko da; beraz, aldaketa onerako izango litzateke. Baina letra txikiari erreparatzen badiogu, nola liteke, herritar kopuru handiago batek ofiziozko abokatua edukitzea, ministroak berak doako justizia tasa judizialen bidez finantzatu behar dela badio, eta hainbat aurrekontu murrizten ari badira? Zenbat eta murrizketa gehiago, orduan eta bitarteko gutxiago. Orduan, nola defendatuko dituzte herritarrak behar bezala?

Aldaketa hauei tasa judizialen lege proiektua gehitu behar zaie. Horren arabera, tasak doako justizia finantzatzeko erabiliko dira. Abokatuek, juristek, fiskalek, perituek…Kolektibo judizial guztiek erreformaren kontrako jarrera adierazi dute, haien ustetan konstituzioaren aurkakoa delako eta justizia eskuratzeko aukera mugatzen duelako. Esan dezagun argi. Lege proiektua onartzen bada, urtarrilaren 1ean indarrean jarriko litzateke. Beraz, datorren urtetik aurrera, 200 euroko trafiko isun baten aurkako errekurtsoa jarri nahi baduzu, tasa judizialak direla eta, 450 euro ordaindu beharko dituzu; eta horri, abokatuaren eta prokuradorearen gastuak gehitu beharko dizkiozu… Errentagarria al da?

2012ko azaroaren 12ean argitaratua. Honi buruz gehiago irakurri:  Justiziarekin elkarlana. Iruzkin bat egin.
  • Partekatu:
  • Email
  • Twitter
  • Facebook